Ons profiel

Ons profiel

'School is als een reis, je bent voortdurend onderweg'

'Je leert van elke ervaring, of je nu geluk hebt of pech'

De Ludgerschool is een basisschool midden in de wijk Zuilen in Utrecht.

Typerend voor de Ludgerschool is dat er gedegen, gestructureerd onderwijs gegeven wordt in een goede sfeer. We steunen de kinderen om zelfstandig te worden, actief en creatief te zijn. We willen alle kinderen prikkelen om hun talenten te ontdekken, te waarderen en verder te ontwikkelen. We gebruiken de Kanjertraining voor sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap. En voor kinderen die meer kunnen is er een Plusklas.

We geloven dat we samen met de ouders de kinderen kunnen begeleiden op hun reis naar volwassenheid. Met onze aanpak "samen leer je meer" realiseren we prima resultaten (qua uitstroom en citoscores), maar bovenal komen kinderen met plezier naar school om veel te leren.