Aanmelden

Voor het plaatsen van nieuwe leerlingen volgen wij het aannamebeleid van de gemeente Utrecht.

Aanmelden

Aanmelden op de Ludgerschool is mogelijk vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is. Dit gaat via het centrale aanmeldpunt bij de gemeente Utrecht. Meer informatie leest u in het document aanmeldings-, toelating- en plaatsingsbewijs. Dit kunt u vinden onder het kopje downloads. Ook kunt u naar de website van de gemeente: naardebasisschool.utrecht.nl

Is uw kind in de laatste zes weken voor de zomervakantie jarig? Dan zal hij of zij niet meer voor de vakantie gaan starten. U ontvangt dan voor de vakantie wel de uitnodiging waarin de groep wordt vermeld en waarbij wij u en uw kind uitnodigen voor een kennismakingsmoment in de laatste week van de zomervakantie. Uw kind zal dan in het nieuwe schooljaar starten. 

Volgt uw kind al onderwijs op een andere school?

Neem dan telefonisch contact met ons op (030-2441393), zodat we een afspraak kunnen maken voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek nemen wij ook de aanmeldprocedure met u door.