Ons onderwijs

Onderwijs

Kanjerschool

Op onze school is er een  zeer goed en prettig pedagogisch klimaat. We benaderen elkaar positief en met respect. Door middel van de Kanjertraining leren de kinderen nadenken over hun eigen gedrag. Dit bevordert de sociaal – emotionele ontwikkeling.  

Leerkrachten praten met de kinderen en ouders over opvoeding en onderwijs in startgesprekken, rapportgesprekken en incidentele gesprekken. We stimuleren medezeggenschap van leerlingen (kinderraad, debatteren). Er is aandacht voor veel verschillende talenten. Dit willen we samen doen!

Plusklas

Op onze school krijgen kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong extra aandacht. Niet alleen in de klas, maar soms ook in de plusklas. Hiermee willen we de kinderen uitdagen en een gestructureerd en passend onderwijsaanbod bieden.

Vanaf groep 5 t/m groep 8 komen deze kinderen, die hiervoor getoetst worden, naar de plusklas.

De kinderen leren o.a. filosoferen, praten over actualiteiten, een portfolio te maken, maken projecten en worden ook creatief uitgedaagd.

Door de nadruk te leggen op leren leren en het aanbieden van vakken die minder vaak in het reguliere aanbod voorkomen, verwachten we tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van deze kinderen.