Verlof en afwezigheid

Verlof en afwezigheid

Verlof

De leerplichtwet is bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar. Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft regels vastgesteld omtrent leerlingverzuim (zie: ). Bij ieder verzoek om verlof dient u een aanvraagformulier in te vullen, dit is op school af te halen. Elk ongeoorloofd verzuim moet en zal door ons gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente.

Afwezigheid

Als een kind wegens ziekte niet op school kan komen, dan horen we dit graag zo snel mogelijk, het liefst telefonisch of via Social Schools vóór schooltijd. Wij zijn verplicht bij te houden in onze administratie wanneer uw kind niet op school is. Als er geen bericht is, zal iemand van de school ouders/verzorgers gaan bellen. Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts of specialist moet, maakt u dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Als dat niet lukt dan horen we graag zo snel mogelijk wanneer uw kind afwezig zal zijn.