Team

Leerkrachten zijn zelf het voorbeeld van “samen leer je meer”. Zij maken het verschil en zijn voor de leerlingen een rolmodel. Zij koppelen goede inzet en inspiratie aan degelijke lesvoorbereiding, duidelijke planning en goed klassenmanagement. Met elkaar spreken ze regelmatig over het vak. Zij stellen hoge eisen aan hun eigen werk en daarmee ook aan dat van de leerling. Zij bieden rust, orde en structuur in de klas en in de school waardoor leerlingen goed en veel kunnen leren.  Leerkrachten van de Ludgerschool blijven bovendien ook zelf gefocust op samen leren. Er zijn regelmatig resultaatgesprekken waarbij het handelen van de leerkracht wordt geëvalueerd en gekeken wordt naar mogelijkheden voor verdere groei. Ons opleidingsbeleid heeft ertoe geleid dat er veel specialisten op de Ludgerschool zijn. Kennis wordt met elkaar gedeeld en afspraken worden gemaakt over het implementeren van deze nieuwe kennis. Wij zijn een opleidingsschool voor studenten van de Pabo.

Schoolleider Kristie
Locatieleider onderbouw Marijke
Locatieleider bovenbouw Marcel
Intern begeleider onderbouw Martine
Intern begeleider bovenbouw Inge
Groep 1/2A Heleen en Jill
Groep 1/2B Aliki en Wendy
Groep 1/2C Juul en Mariëtte
Groep 1/2D Lideke en Liesbeth
Groep 1/2E Mara en Tara
Groep 3A Céline en Els
Groep 3B Miriam en Tara
Groep 4A José en Els
Groep 4B Manon
Groep 5a Marcel en Jiska
Groep 5B Kimberley
Groep 6 Merve en Jikke
Groep 7A Femke en Renata
Groep 7B Hayo
Groep 8A Loïs en Renata
Groep 8B Caitlin
Plusklas Lotje
Vakleerkracht Gym Maaike
Ondersteuning Tara
Congiërge Chris