Partners

Partners

Er is op de Ludgerschool een opvallend hoge ouderparticipatie. Ouders helpen veel mee bij school- en opknapactiviteiten (NL doet) en worden regelmatig ingezet (vanuit hun speciale beroepen en onderwijskundige kwaliteiten). Hun ondersteuning maakt het mogelijk dat de Ludgerschool zo veel activiteiten voor leerlingen kan ontplooien.  De christelijke feestdagen vieren we in de klas en gezamenlijk met elkaar in de kerk, evenals start en einde van elk schooljaar. Er is contact met het centrum voor natuur en milieu (NME) ten behoeve van versterking van het natuuronderwijs. We gaan naar de bibliotheek om nieuwsgierigheid aan te wakkeren en leerlingen wegwijs te maken in het vinden van passende literatuur.  Verder is er veel samenwerking met de VVE (voor- en vroegschoolse educatie), het wijkteam “Vreedzame wijk” en het buurtteam.  

Voorschool Zuilen

Samenwerkingsverband

Wij zijn het Samenwerkingsverband Utrecht PO. Wij doen gewoon wat nodig is, zodat ieder kind in Utrecht een passende onderwijsplek heeft. We vinden de samenwerking met scholen, schoolbesturen, kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg), ouders en kinderen heel belangrijk en werken met elkaar samen vanuit de kernpartneraanpak.

We zetten expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. De scholen kunnen de consulenten betrekken door het aanvragen van een startgesprek, waar elke vorm van ondersteuning mee begint. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een A&O traject (kortdurende en preventieve ondersteuning), een arrangement voor interne of externe ondersteuning of een verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs. Voor meer informatie over ons verhaal en onze werkwijze verwijzen we naar onze website www.swvutrechtpo.nl. Alleen met elkaar bereiken we het beste voor ieder kind, daar zijn we van overtuigd.

Goed voor elkaar