Locaties en faciliteiten

Locaties en faciliteiten

Onze school heeft twee locaties. Op de onderbouwlocatie vind je de groepen 1 tot en met 4 en de gymzaal. Op de bovenbouwlocatie vind je de groepen 5 tot en met 8. Alle groepen hebben gymles op de onderbouwlocatie.

Onze visie en missie is duidelijk herkenbaar in school. In de inrichting van de school is ons motto “samen leer je meer” duidelijk herkenbaar. Kinderen werken samen in tafelgroepjes en op de gang zijn werkplekken gecreëerd. Er is ruimte voor kinderen om hun werk tentoon te stellen. Op vele plekken hangen kanjerposters die iedereen er aan herinnert hoe we met onszelf en elkaar omgaan. Het schoolplein is uitdagend en in een groene omgeving kunnen kinderen naar hartenlust spelen.  

Onderbouw

Onze onderbouwlocatie bevindt zich op de St.-Bonifaciusstraat 8. Deze locatie wordt in schooljaar 2024-2025 volledig gerenoveerd.

Momenteel hebben de groepen 1 tot en met 8 gymles op de onderbouwlocatie. De groepen 1 tot en met 4 hebben dagelijks les op de onderbouwlocatie.

Schooljaar 2024-2025 zal de onderbouwlocatie tijdelijk op het boerhaaveplein 110 zijn. De groepen 1 tot en met 3 zullen dan dagelijks leshebben op het boerhaaveplein 110. De groepen 4 verhuizen tijdelijk naar de bovenbouwlocatie.

De groepen 1/2 krijgen dan gymles in de speelzaal op het boerhaaveplein 110. De groepen 3 tot en met 8 zullen dan gymles hebben in de Speler op de Thorbeckelaan 18C.

 

Onderbouw (groep 1 t/m 4)

St.-Bonifaciusstraat 8
3553 SR Utrecht

030-2441393
info.ludgerschool@ksu.nl
Schoolleider: Kristie de Jong

Bovenbouw

De bovenbouwlocatie bevindt zich op de Van Hoornekade 6. Hier krijgen de groepen 5 tot en met 8 dagelijks les. Ook de plusklas bevindt zich hier.

De groepen 4 zullen in schooljaar 2024/2025 ook tijdelijk dagelijks les krijgen op de bovenbouwlocatie, dit in verband met de renovatie van de onderbouwlocatie.

Bovenbouw (groep 5 t/m 8)

Van Hoornekade 6
3554 AW Utrecht

030-2444319
info.ludgerschool@ksu.nl
Schoolleider: Kristie de Jong