Missie en visie

Missie en visie

Als een leerling de Ludgerschool verlaat is hij of zij zelfstandig, zelfverzekerd, is zich bewust van zijn of haar eigen talenten en kan goed samenwerken. 

  • Hij of zij is nieuwsgierig en niet bang om iets nieuws aan te pakken. 
  • Hij of zij is sociaal en heeft voldoende inlevingsvermogen en vaardigheden om zich duidelijk te kunnen uiten. 
  • Hij of zij kan kritisch denken, is in staat om problemen creatief op te lossen en kan verantwoording afleggen over zijn handelen. 
  • Vanzelfsprekend heeft hij of zij ruim voldoende kennis van rekenen, taal, wereldoriëntatie en Engels om zich te redden in de maatschappij, ook in de wereld van de IT. 

Een Ludger-leerling is goed voorbereid op het VO en zijn verdere toekomst. Hij of zij komt op het juiste niveau terecht en gaat vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet.