Overblijf TSO

Met ingang van schooljaar 2014-2015 zijn de schooltijden op de Ludgerschool veranderd. De lunchpauze is met een half uur ingekort tot drie kwartier. De kinderen zijn daarvan een kwartier in de klas om onder toezicht van de leerkracht te eten. De kinderen spelen een half uur buiten onder toezicht van ouders (pleinwacht).

Hier kunt u het “protocol overblijven” downloaden. Dit protocol is bedoeld om inzicht te geven aan alle betrokkenen hoe de lunchpauze is georganiseerd. Daarnaast beschrijft het ook wat het betekent om pleinwacht te zijn.

Hieronder kunnen de TSO-ouders het rooster voor de komende maanden downloaden.