Missie en visie

Als een leerling de Ludgerschool verlaat is hij of zij zelfstandig, zelfverzekerd, is zich bewust van zijn of haar eigen talenten en kan goed samenwerken. 

  • Hij of zij is nieuwsgierig en niet bang om iets nieuws aan te pakken. 
  • Hij of zij is sociaal en heeft voldoende inlevingsvermogen en vaardigheden om zich duidelijk te kunnen uiten. 
  • Hij of zij kan kritisch denken, is in staat om problemen creatief op te lossen en kan verantwoording afleggen over zijn handelen. 
  • Vanzelfsprekend heeft hij of zij ruim voldoende kennis van rekenen, taal, wereldoriëntatie en Engels om zich te redden in de maatschappij, ook in de wereld van de IT. 

Een Ludger-leerling is goed voorbereid op het VO en zijn verdere toekomst. Hij of zij komt op het juiste niveau terecht en gaat vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet.