Team

Leerkrachten zijn zelf het voorbeeld van “samen leer je meer”. Zij maken het verschil en zijn voor de leerlingen een rolmodel. Zij koppelen goede inzet en inspiratie aan degelijke lesvoorbereiding, duidelijke planning en goed klassenmanagement. Met elkaar spreken ze regelmatig over het vak. Zij stellen hoge eisen aan hun eigen werk en daarmee ook aan dat van de leerling. Zij bieden rust, orde en structuur in de klas en in de school waardoor leerlingen goed en veel kunnen leren.  Leerkrachten van de Ludgerschool blijven bovendien ook zelf gefocust op samen leren. Er zijn regelmatig resultaatgesprekken waarbij het handelen van de leerkracht wordt geëvalueerd en gekeken wordt naar mogelijkheden voor verdere groei. Ons opleidingsbeleid heeft ertoe geleid dat er veel specialisten op de Ludgerschool zijn. Kennis wordt met elkaar gedeeld en afspraken worden gemaakt over het implementeren van deze nieuwe kennis. Wij zijn opleidingsschool voor studenten van de Pabo.

Managementteam

Kristie

a.i. Schoolleider

Jansje

Clusterdirecteur

Chantal

Coördinator gr.1/2

Maayke

Coördinator gr.3/4

Marcel

Coördinator gr.5/6

Sandrina

Coördinator gr.7/8

Frances

Intern begeleider onderbouw

Inge

Intern begeleider bovenbouw

Heleen

Groep 1/2a

Jill

Groep 1/2a

Jalien

Groep 1/2b

Lia

Groep 1/2c

Wendy

Groep 1/2c

Betty

Groep 1/2d

Chantal

Groep 1/2d

Iris

Groep 1/2e

Caitlin

Groep 3a

Aliki

Groep 3b

Rini

Groep 3b

Virginia

Groep 4a

Maayke

Groep 4b

José

Groep 4b

Céline

Groep 5a

Els

Groep 5a

Miriam

Groep 5b

Gerda

Groep 5b

Manon

Groep 6a

Marcel

Groep 6b

Martine

Groep 6b

Jiska

Groep 7a

Wouter

Groep 7b

Sandrina

Groep 7b

Mieke

Groep 8a

Frances

Groep 8a

Henk

Groep 8b

Ans

Plusklas

Lia

Ondersteuning

Liesbeth

Ondersteuning

Rianne

Ondersteuning

Maaike

Vakleerkracht gym

Chris

Conciërge

Gino

Conciërge