Team

Leerkrachten zijn zelf het voorbeeld van “samen leer je meer”. Zij maken het verschil en zijn voor de leerlingen een rolmodel. Zij koppelen goede inzet en inspiratie aan degelijke lesvoorbereiding, duidelijke planning en goed klassenmanagement. Met elkaar spreken ze regelmatig over het vak. Zij stellen hoge eisen aan hun eigen werk en daarmee ook aan dat van de leerling. Zij bieden rust, orde en structuur in de klas en in de school waardoor leerlingen goed en veel kunnen leren.  Leerkrachten van de Ludgerschool blijven bovendien ook zelf gefocust op samen leren. Er zijn regelmatig resultaatgesprekken waarbij het handelen van de leerkracht wordt geëvalueerd en gekeken wordt naar mogelijkheden voor verdere groei. Ons opleidingsbeleid heeft ertoe geleid dat er veel specialisten op de Ludgerschool zijn. Kennis wordt met elkaar gedeeld en afspraken worden gemaakt over het implementeren van deze nieuwe kennis. Wij zijn een opleidingsschool voor studenten van de Pabo.

 

Schoolleider Kristie
Locatieleider onderbouw Marijke
Locatieleider bovenbouw Marcel
Intern begeleider onderbouw Martine
Intern begeleider bovenbouw Inge
Groep 1/2A Heleen en Jill
Groep 1/2B Aliki en Wendy
Groep 1/2C Juul en David
Groep 1/2D Veronique en Liesbeth
Groep 1/2E Tim
Groep 3A Céline en Els
Groep 3B Miriam en Tara
Groep 4A José en Els
Groep 4B Manon
Groep 5 Kimberley en Laura
Groep 6A Merve
Groep 6B Caitlin
Groep 7A Marcel en Jiska
Groep 7B Eline
Groep 8A Henk en Kimberley
Groep 8B Sandrina en Loïs
Plusklas Ans
Vakleerkracht Gym Maaike
Ondersteuning Marcel, Marijke, Sandrina, Loïs, Lia en Gerda
Conciërge Chris