Partners

Er is op de Ludgerschool een opvallend hoge ouderparticipatie. Ouders helpen veel mee bij school- en opknapactiviteiten (NL doet) en worden regelmatig ingezet (vanuit hun speciale beroepen en onderwijskundige kwaliteiten). Hun ondersteuning maakt het mogelijk dat de Ludgerschool zo veel activiteiten voor leerlingen kan ontplooien.  De christelijke feestdagen vieren we in de klas en gezamenlijk met elkaar in de kerk, evenals start en einde van elk schooljaar. Er is contact met het centrum voor natuur en milieu (NME) ten behoeve van versterking van het natuuronderwijs. We gaan naar de bibliotheek om nieuwsgierigheid aan te wakkeren en leerlingen wegwijs te maken in het vinden van passende literatuur.  Verder is er veel samenwerking met de VVE (voor- en vroegschoolse educatie), het wijkteam “Vreedzame wijk” en het buurtteam.