Medezeggenschapsraad

‘Samen aan de slag’ 
De medezeggenschapsraad (MR) is gesprekspartner van de schooldirectie:
ouders en leraren in de MR helpen en controleren de schooldirectie bij het nemen van besluiten en bedenken van plannen.   
Vergaderingen van de MR gaan vaak over het beleid van de school.
De MR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar en de data staan in de kalender vermeld.

Speerpunten MR 2017/2018

Naast reguliere onderwerpen, staan de volgende onderwerpen extra onder de aandacht van de MR dit schooljaar:

  • De communicatie tussen MR, ouders en school
  • Nieuwe media en ICT in onderwijs

Contact

Heb je vragen over de medezeggenschapsraad of wil je met een MR-lid praten over de gang van zaken binnen de school, dan kun je altijd contact opnemen met een van de leden.
 
Mail naar het e-mailadres van de MR, we nemen zo snel mogelijk contact met je op:
ludgerschoolmr@gmail.com