Naar het voortgezet onderwijs

Jaarlijks maken zo’n 3.500 kinderen in Utrecht en Stichtse Vecht de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat die overstap goed verloopt, want dat bepaalt voor een deel het schoolsucces van kinderen. Op www.naarhetvo.nl vindt u hier alle informatie over. De website is bedoeld voor leerkrachten en docenten die kinderen en ouders begeleiden bij deze overstap.